fitxa de l'element

Cursa d’obstacles de probabilitat
Cursa d'obstacles de probabilitat

Crèdits

Anton Aubanell
Autoria
Anton Aubanell
Abraham de la Fuente
Catalogació

Data

4 d'abril de 2013

MAT [2]

ESO.1 [1] ESO.2 [1]

Jocs

Resum

Una cursa d’obstacles de probabilitat és un taulell on hi ha dibuixat l’itinerari d’una cursa en la qual hi ha uns obstacles consistents en targetes que proposen un experiment aleatori i un succés associat a aquest experiment. Quan un equip participant arribi a una d’aquestes “tanques” haurà de realitzar l’experiment aleatori. Si el resultat que obté és el que la targeta demana haurà superat l’obstacle. En cas contrari haurà d’intentar-ho de nou quan li toqui el seu torn.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
755