fitxa de l'element

Com cau una xinxeta?
Com cau una xinxeta?

Crèdits

Anton Aubanell
Autoria
Anton Aubanell
Abraham de la Fuente
Catalogació

Data

4 d'abril de 2013

MAT [4]

ESO.1 [1] ESO.2 [1] ESO.3 [1] ESO.4 [1]

Material manipulable

Resum

Què és més probable, que una xinxeta quedi amb la punxa cap amunt o que quedi amb la punxa tombada? Per a un model determinat de xinxetes, podríem calcular aproximadament aquestes probabilitats? En aquesta fitxa s’explica una activitat didàctica que intenta respondre aquestes preguntes amb un experiment. S’inclou també un guió preparat per portar a l’aula l’activitat.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1564