fitxa de l'element

Agulla de Buffon
Agulles de Buffon

Crèdits

Anton Aubanell i Toni Gomà
Autoria
Anton Aubanell i Toni Gomà
Abraham de la Fuente
Catalogació

Data

30 de gener de 2012

MAT [3]

BTX.1 [2] ESO.4 [1]

Eines TIC Material manipulable

Resum

En aquesta fitxa desenvolupem una activitat que ens permetrà calcular una estimació del nombre pi a partir de la probabilitat. S’adjunta, a més d’una proposta d’activitat didàctica, un programa escrit amb Scratch que ens permetrà repetir l’experiment tantes vegades com sigui necessari per obtenir una bona aproximació.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

411