fitxa de l'element

Agulla de Buffon
Agulles de Buffon

Crèdits

Anton Aubanell i Toni Gomà
Autoria
Anton Aubanell i Toni Gomà
Abraham de la Fuente
Catalogació

Data

30 de gener de 2012
592