fitxa de l'element

Tenir fills quan els pares tenen una malaltia hereditària greu?

Crèdits

Mercè Guerrero Sala
Autoria
Mercè Guerrero Sala
Silvia Lope
Catalogació

Data

28 de juliol de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Malalties genètiques

BIO [1]

BTX.1 [1]

Comunicació escrita Comunicació oral Jocs

Resum

Es tracta d’un treball en grup virtual, en el qual els alumnes desenvolupen un joc de rol. El joc consisteix en la simulació d’un comitè bioètic que ha d’aconsellar a una parella en la seva decisió de tenir fills, sent la mare malalta de fibrosi quística.
Els alumnes s’han d’agrupar en un màxim de 8 per grup, per assumir els personatges que es proposen, i també per organitzar-se davant les tasques. Hauran de confeccionar preguntes rellevants per dirigir a les persones del Comitè, i així recollir informació significativa que permeti el debat de posicions dels personatges. Finalment el comitè haurà d’elaborar un informe que ajudi a la parella a decidir sobre la seva possibilitat de tenir descendència.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

551