fitxa de l'element

Músculs: flexió i extensió

Crèdits

Lucia Cortinas Hernández (adaptada del projecte Salters Nuffield Advanced Biology)
Autoria
Lucia Cortinas Hernández (adaptada del projecte Salters Nuffield Advanced Biology)
Silvia Lope
Catalogació

Data

6 de setembre de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Corre per la teva vida

BIO [1]

BTX.2 [1]

Animacions i simulacions Resolució de problemes

Resum

Aquesta activitat proposa una sèrie de qüestions que permeten a l’alumnat recordar la manera en què els músculs, els tendons, l’esquelet i els lligaments interaccionen per permetre el moviment. La imatge animada associada els permet fer-se una idea de la funció de cada tipus de múscul en el moviment d’una articulació, en aquest cas la del colze. A la vegada es compara un dibuix amb una radiografia per permetre als alumnes adonar-se de les tècniques per l’estudi d’aquestes estructures basades en la diferent densitat dels diferents components.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1179

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat