fitxa de l'element

Fent un model de múscul

Crèdits

Isabel Mendes (adaptada del projecte Salters Nuffield Advanced Biology)
Autoria
Isabel Mendes (adaptada del projecte Salters Nuffield Advanced Biology)
Silvia Lope
Catalogació

Data

6 de setembre de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Corre per la teva vida
719

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat