fitxa de l'element

L’aigua

Crèdits

Lucia Cortinas Hernández (a partir de Biologia 1, Ed. Claret)
Autoria
Lucia Cortinas Hernández (a partir de Biologia 1, Ed. Claret)
Silvia Lope
Catalogació

Data

6 de setembre de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Corre per la teva vida

BIO [1]

BTX.2 [1]

Gestió d'informació Indagació i recerca

Resum

La proposta consisteix en relacionar el contingut d’aigua de diferents organismes i teixits o òrgans amb l’activitat fisiològica dels mateixos.
A partir de dades sobre el contingut d’aigua de diversos organismes (des d’una medusa fins una llavor de cereal) i teixits (des del líquid cefaloraquidi fins la dentina), l’alumnat ha d’elaborar una hipòtesis que pugui relacionar aquest contingut amb l’activitat fisiològica dels mateixos.
Per tal d’aplicar els coneixement adquirits es proposa una activitat per donar explicació a la finalitat dels diferents processos tecnològics dels aliments com el salat i el dessecat.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

623

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat