fitxa de l'element

Tots els colors del dolç

Crèdits

Rosa Roig Ramis
Autoria
Rosa Roig Ramis
Silvia Lope
Catalogació

Data

6 de setembre de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Corre per la teva vida

BIO [1]

BTX.2 [1]

Fonts primàries Indagació i recerca

Resum

L'activitat proposa fer una provaper tal de descobrir el grau de dolçor de diferents substàncies. Els alumnes han d’emetre hipòtesis i contrastar l'adequció d’aquestes hipòtesis.
Per tal que la prova de tast pugui donar resultats fiables,cal controlar les diferents variables que intervenen en cada etapa de la prova.S'han de elaborar taules i gràfics amb els resultats obtinguts,analitzar i interpretar els resultats i buscar informació en relació a les característiques químiques de les substàncies tastades i en relació a la percepció del sentit del gust.
També es parla de la utilització i comercialització, per part de les multinacionals, de substàncies dolces utilitzades per poblacions indígenes des de temps ancestrals

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

800

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat