fitxa de l'element

Ús de tires reactives per a la identificació de substàncies. Enzims immobilitzats

Crèdits

Roser Mas, adaptada del Projecte Salters-Nuffield Advanced Biology
Autoria
Roser Mas, adaptada del Projecte Salters-Nuffield Advanced Biology
Silvia Lope
Catalogació

Data

7 de setembre de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Corre per la teva vida

BIO [2]

BTX.1 [1] BTX.2 [1]

Fonts primàries Indagació i recerca

Resum

Es tracta d’una pràctica de laboratori relacionada amb l’activitat enzimàtica. El muntatge consisteix en realitzar una columna d’hidròlisi amb l’enzim lactasa incorporat. A través d’aquesta columna es fa passar el substrat lactosa. El producte obtingut, glucosa i galactosa es poden identificar a partir de tires reactives identificadores de glucosa.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1172

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat