fitxa de l'element

Determinació de glúcids al laboratori

Crèdits

Mercè Guerrero Sala, a partir de materials del CDEC
Autoria
Mercè Guerrero Sala, a partir de materials del CDEC
Silvia Lope
Catalogació

Data

7 de setembre de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Corre per la teva vida

BIO [1]

BTX.2 [1]

Fonts primàries Indagació i recerca

Resum

Es tracta d’una activitat pràctica en la qual l’alumnat ha d’investigar el comportament químic d’alguns glúcids. D’una banda, el dels sucres reductors amb el reactiu de Fehling, i d’altra del midó amb el Lugol. L’alumnat ha de preparar solucions problema de glúcids habituals en el laboratori de ciències, a la vegada que podrà plantejar l’ús d’aquesta metodologia per detectar la presència de glucosa en l’orina, o midó en el pernil dolç.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1523

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat