fitxa de l'element

Biomolècules 3D

Crèdits

Marta Bosch Diu
Autoria
Marta Bosch Diu
Silvia Lope
Catalogació

Data

7 de setembre de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Corre per la teva vida

BIO [2]

BTX.1 [1] BTX.2 [1]

Animacions i simulacions Indagació i recerca Resolució de problemes

Resum

Amb aquesta activitat es pretén que l’alumnat conegui les principals biomolècules, la seva estructura amb els seus enllaços. Cal adonar-se que en la natura tant important és la composició química de les molècules com la configuració tridimensional. Captar la influència que tenen les propietats químiques i físiques en el funcionament de la natura.
Per tal que l’aprenentatge sigui actiu i constructiu en aquesta activitat s’utilitzen força animacions i visors moleculars.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

586

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat