fitxa de l'element

Investigant artèries i venes

Crèdits

Jaume Broto i Puig (adaptat de Salters Nuffield Advanced Biology)
Autoria
Jaume Broto i Puig (adaptat de Salters Nuffield Advanced Biology)
Silvia Lope
Catalogació

Data

7 de setembre de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Corre per la teva vida

BIO [1]

BTX.2 [1]

Eines TIC Fonts primàries Indagació i recerca

Resum

És una triple experiència. En la primera, cal que l’alumnat diferencií les artèries i les venes situades al voltant d’un cor de xai. A la segona, es compara l’elasticitat de les venes i de les artèries. A la tercera, s’observa l’estructura de diferents vasos sanguinis. Finalment es relacionen les observacions realitzades en els tres experiments.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

625

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat