fitxa de l'element

Biotecnologia i alimentació. Aliments transgènics i funcionals

Crèdits

Fernanda Barrena Font, Roser Bosch Mestres
Autoria
Fernanda Barrena Font, Roser Bosch Mestres
Silvia Lope
Catalogació

Data

15 de setembre de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Corre per la teva vida

BIO [1]

BTX.2 [1]

Animacions i simulacions Comunicació escrita Comunicació oral Indagació i recerca Representacions i models Resolució de problemes

Resum

És uns seqüència d’activitats organitzades a l’entorn dels aliments funcionals i dels aliments transgènics, alguns dels quals són també funcionals.
La seqüència principal o bàsica consta de 3 apartats. En el primer s’enfronta l’alumnat amb l’objectiu d’aconseguir una nova varietat de soja més rica en omega3 (aliment funcional) per procediments d’hibridació tradicional i per transgènesi. En el segon apartat se l’emplaça a dissenyar un nou aliment funcional destinat a un determinat sector de la població. Finalment,en el tercer apartat se’ls demana de recollir diferents arguments a favor i en contra dels aliments transgènics.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1142