fitxa de l'element

Respiració cel•lular: glicòlisi

Crèdits

Rosa Roig Ramis
Autoria
Rosa Roig Ramis
Silvia Lope
Catalogació

Data

7 de setembre de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Corre per la teva vida

BIO [2]

BTX.2 [2]

Animacions i simulacions Comunicació escrita Comunicació oral Indagació i recerca

Resum

En aquesta activitat s’estudia el significat del concepte de ruta metabòlica. Seguidament es passa a l’estudi en detall de les reaccions de la glicòlisi i la fermentació làctica. Mitjançant la visualització de diferents animacions, l’alumne ha d’interpretar les diferents etapes de la glicòlisi i el seu significat dins del metabolisme cel•lular. També es proposa la realització d’activitats interactives per tal de consolidar els coneixements treballats.
L’activitat està prou pautada i pot ser utilitzada com a activitat inicial per tal de treballar la capacitat d’interpretació de l’alumne. També es pot considerar una activitat d’estructuració i consolidació adient per fer-la després de treballar a classe aquests processos.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

673

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat