fitxa de l'element

Respiració cel•lular: el descobriment del cicle de Krebs

Crèdits

Isabel Mendes (adaptat de Salters Nuffield Advanced Biology)
Autoria
Isabel Mendes (adaptat de Salters Nuffield Advanced Biology)
Silvia Lope
Catalogació

Data

7 de setembre de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Corre per la teva vida

BIO [1]

BTX.2 [1]

Gestió d'informació Indagació i recerca

Resum

En aquesta activitat, es prèten que l'alumnat sigui capaç de, seguint unes instruccions relacionades amb conceptes de la bioquímica, apropar-se al procès que ha permès deduir el cicle de Krebs, essencial per assolir els conceptes de respiració aeròbia, catabolisme i metabolisme.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

827

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat