fitxa de l'element

Anàlisi d’experiències sobre fermentació

Crèdits

Lucia Cortinas Hernández (a partir d'exercicis de les PAU)
Autoria
Lucia Cortinas Hernández (a partir d'exercicis de les PAU)
Silvia Lope
Catalogació

Data

8 de setembre de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Corre per la teva vida

BIO [1]

BTX.2 [1]

Animacions i simulacions Gestió d'informació Indagació i recerca Resolució de problemes

Resum

L’activitat inicialment treballa la fermentació làctica i alcohòlica, a partir de la informació continguda en animacions i webs. Posteriorment s’apliquen els conceptes apresos analitzant diferents experiments. La majoria d’activitats proposades són preguntes de selectivitat, per tant és una bona ocasió per tal que l’alumnat es familiaritzi amb la tipologia de preguntes que se’ls pot plantejar en aquesta prova.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1467

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat