fitxa de l'element

Estudi de la fermentació alcohòlica

Crèdits

Roser Mas (a partir de materials del CDEC)
Autoria
Roser Mas (a partir de materials del CDEC)
Silvia Lope
Catalogació

Data

8 de setembre de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Corre per la teva vida

BIO [1]

BTX.2 [1]

Fonts primàries Indagació i recerca

Resum

Es tracta d’una pràctica senzilla de laboratori que permet experimentar l’efecte de diferents factors (temperatura, concentració de substrat, concentració enzimàtica) en el procés de fermentació alcohòlica. A més l’alumnat ha d’aprendre a identificar les variables dependents i independents dels diferents muntatges.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

961

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat