fitxa de l'element

La Representació de punts i el Joc de Vaixells
Tauler joc de vaixells

Crèdits

Miquel Ferrer Puigdellivol
Autoria i catalogació

Data

26 d'octubre de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el titol de l'itinerari
Relacions i canvi

MAT [1]

ESO.1 [1]

Jocs

Resum

Aquest recurs conté una introducció sobre què són els eixos i l’origen de coordenades; com es denoten les coordenades del pla i la divisió d’aquest en quatre quadrants. A més, presenta unes activitats que pretenen que l’alumne/a practiqui aquests conceptes. Finalment, s’explica el funcionament del joc dels vaixells i es proposen dues activitats als alumnes perquè posin en pràctica el que han après, fent ús del context d’un joc matemàtic.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

714

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat