fitxa de l'element

El celler
Una vinya i un celler

Crèdits

Maria Rosa Latorre
Autoria i catalogació

Data

22 de desembre de 2010

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el nom de l'itinerari
La Mesura

MAT [2]

ESO.1 [2]

Treball en context

Resum

Aquest element es centra en el món del cava com a fil conductor d’una sèrie d’activitats en les que han de treballar amb mesures de capacitat, massa i volum. Es relacionen les mesures de capacitat actuals amb la fanega. S’estima la quantitat de raïm es produeix per tal de veure si la producció és correcta o no. S’estableixen equivalències entre mesures de capacitat, massa i volum.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

346