fitxa de l'element

Curs de Matemàtiques de 4t d'ESO

Crèdits

Victòria Oliu Subiranas
Autoria i catalogació

Data

11 d'octubre de 2011

MAT [5]

ESO.4 [5]

Eines TIC

Resum

Curs en Moodle amb materials i activitats per treballar el currículum de matemàtiques de 4rt d'ESO durant un curs escolar. El curs s'estructura en 9 temes més un desè tema d'ampliació i reforç. Cada tema és una seqüència d'activitats i recursos, enllaços a animacions i altres ajudes a Internet, amb un nucli d'activitats d'aprenentatge per imprimir. Cada tema té propostes per repassar i altres per ampliar. Algunes activitats s'han de fer amb ordinador, i altres a la llibreta, a vegades individualment i a vegades en petits grups col·laboratius. Si es disposa d'ordinadors suficients es pot fomentar l'autonomia personal, permetent a cada alumne/a seguir al seu ritme i triar, amb un cert marge, quines activitats vol fer.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

856

Materials de l'element

Documents per al professorat