fitxa de l'element

El cicle cardíac

Crèdits

Rosa Codolà
Autoria
Rosa Codolà
Silvia Lope
Catalogació

Data

8 de setembre de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Corre per la teva vida

BIO [1]

BTX.2 [1]

Animacions i simulacions

Resum

L’activitat consisteix en la identificació de les diferents etapes del cicle cardíac a partir d’imatges extretes d’animacions.
També cal correlacionar els sons del cor amb el tancament de les vàlvules corresponents, una possible ampliació serà identificar sons anòmals i correlacionar-los amb patologies, caldrà la connexió a internet

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

832

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat