fitxa de l'element

Automatisme cardíac i sistema de conducció

Crèdits

Rosa Codolà
Autoria
Rosa Codolà
Silvia Lope
Catalogació

Data

8 de setembre de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Corre per la teva vida

BIO [1]

BTX.2 [1]

Animacions i simulacions

Resum

L’activitat consisteix en la identificació anatòmica dels diferents punts del cor que generen potencials productors dels moviments del cor. Cal seguir les explicacions d’una animació.
En un segon bloc s’estudia l’electrocardiograma, a què corresponen els diferents pics i com es detecten alteracions del patró normal. Cal identificar l’origen del punt afectat en tres tipus d’arrítmies.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

537

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat