fitxa de l'element

Efectes de l’exercici sobre el ritme cardíac i la temperatura del cos

Crèdits

Isabel Mendes (a partir de material del CDEC)
Autoria
Isabel Mendes (a partir de material del CDEC)
Silvia Lope
Catalogació

Data

8 de setembre de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Corre per la teva vida

BIO [1]

BTX.2 [1]

Eines TIC Indagació i recerca

Resum

En aquesta activitat, es prèten que l'alumnat prengui contace amb el treball experimental i desenvolupi estratégies de disseny experimental. Al mateix temps, es familiaritza amb equipaments que hi ha als laboratoris com és l'integració de sensors amb software especialitzat. L'alumne pren consciència de l'importància del rigor del treball en laboratori, de l'ús d noves tecnologies i de la matemàtiques com eines de la ciència biològica.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

424

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat