fitxa de l'element

El control de la respiració

Crèdits

Silvia Lope
Autoria i catalogació

Data

8 de setembre de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Corre per la teva vida

BIO [1]

BTX.2 [1]

Comunicació escrita Comunicació oral Indagació i recerca

Resum

Amb aquesta activitat es treballa el control de la ventilació pulmonar, l’alumne ha d’interpretar informació escrita i construir un esquema així com aplicar el nou coneixement responent algunes preguntes.
La realització d’aquesta activitat hauria d’ajudar a l’alumnat de batxillerat integrar els coneixements a nivell molecular adquirits amb l’estudi del metabolisme amb el nivell d’organisme, tot reflexionant sobre les diferents necessitats d’oxigen en funció de les diferents activitats.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

516

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat