fitxa de l'element

Manteniment de l’equilibri tèrmic

Crèdits

Silvia Lope
Autoria i catalogació

Data

8 de setembre de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Corre per la teva vida

BIO [1]

BTX.2 [1]

Comunicació escrita Comunicació oral Eines TIC Imatge, so i vídeo Indagació i recerca

Resum

L’activitat explora el manteniment de la temperatura corporal com un exemple del procés d’homeostasi. A partir de l’anàlisi d’informació escrita i en vídeos, l’alumne ha de representar en un esquema els diferents mecanismes de control de la temperatura en els mamífers així com el paper de l’hipotàlem.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

489

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat