fitxa de l'element

Lesions òssies

Crèdits

Lucia Cortinas (adaptada de Salters Nuffield Advanced Biology)
Autoria
Lucia Cortinas (adaptada de Salters Nuffield Advanced Biology)
Silvia Lope
Catalogació

Data

8 de setembre de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Corre per la teva vida

BIO [1]

BTX.2 [1]

Animacions i simulacions Indagació i recerca

Resum

Aquesta activitat permet que els estudiants puguin explorar els problemes associats a lesions dels genoll així com a l’ús de pròtesis. És interessant que els estudiants puguin parlar dels possibles desavantatges de fer massa exercici. També han de ser capaços d'explicar com la tecnologia mèdica està permetent una espectacular millora en aquelles persones que han de fer ús de pròtesis.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

335

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat