fitxa de l'element

Síntesi i visió de conjunt del metabolisme

Crèdits

Sílvia Lope, Sílvia Calvet, Montserrat Roca
Autoria
Sílvia Lope, Sílvia Calvet, Montserrat Roca
Silvia Lope
Catalogació

Data

11 de setembre de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Corre per la teva vida

BIO [1]

BTX.2 [1]

Resum

La proposta consisteix en una breu introducció que dóna una visió de conjunt del metabolisme i una síntesi final de tot el que s’ha vist prèviament amb una sèrie de problemes, majoritàriament de Selectivitat. A més, a la guia didàctica es detallen enllaços a animacions i activitats d’autocorrecció

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

814

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat