fitxa de l'element

Experiències amb testosterona

Crèdits

Mercè Guerrero Sala (a partir de Salters Nuffield Advanced Biology)
Autoria
Mercè Guerrero Sala (a partir de Salters Nuffield Advanced Biology)
Silvia Lope
Catalogació

Data

11 de setembre de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Corre per la teva vida

BIO [1]

BTX.2 [1]

Gestió d'informació Indagació i recerca Representacions i models

Resum

En aquesta activitat l’alumnat haurà d’interpretar una experiència de la qual es donen les dades, per comprovar l’efecte de la testosterona en el cos amb activitat física i sense. Tanmateix, haurà d’analitzar les variables que intervenen en l’experiència i els resultats de la mateixa. L’alumnat haurà de treure conclusions sobre l’efecte placebo en els individus control

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

595

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat