fitxa de l'element

Què està malament del dòping i dels suplements alimentaris a l’esport? Activitat virtual

Crèdits

Mercè Guerrero Sala
Autoria
Mercè Guerrero Sala
Silvia Lope
Catalogació

Data

11 de setembre de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Corre per la teva vida

BIO [1]

BTX.2 [1]

Comunicació escrita Comunicació oral

Resum

Es tracta d’una activitat virtual per treballar, en grups cooperatius, com activitat final o de síntesi del tema de metabolisme del projecte Biologia en context, al voltant de la fisiologia de l’esport. Els alumnes han de debatre en fòrums ,alguns aspectes que envolten l’esport de competició, com l’ús de substàncies químiques per millorar el rendiment dels esportistes, o el sobreesforç de l’esport de competició. Per treballar aquests aspectes hauran d’interpretar personatges que es troben vinculats a l’esport d’elit o l’esport en general.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

582

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat