fitxa de l'element

Volums i patrons
prisma

Crèdits

Autor de l'element: Bernat Ancochea. Autor dels applets amb geogebra: Daniel Mentrard
Autoria
Autor de l'element: Bernat Ancochea. Autor dels applets amb geogebra: Daniel Mentrard
Bernat Ancochea
Catalogació

Data

4 de març de 2013

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el titol de l'element
Espai i forma

MAT [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC

Resum

En aquesta activitat es pretén que l’alumne reconegui tres volums fonamentals com són el cub, el prisma rectangular i el paral•lelepípede amb les seves característiques. El seu desenvolupament és la figura plana que permet construir-los.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

593