fitxa de l'element

Simetria axial i figures geomètriques
Eixos de simetria

Crèdits

Autor de l'element: Bernat Ancochea. Autor dels applets amb geogebra: Daniel Mentrard
Autoria
Autor de l'element: Bernat Ancochea. Autor dels applets amb geogebra: Daniel Mentrard
Bernat Ancochea
Catalogació

Data

4 de març de 2013

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el titol de l'element
Espai i forma

MAT [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC

Resum

En aquesta activitat es pretén que l’alumne aprofundeixi els seus coneixements en el tema de les simetries axials. Es parteix d’unes aplicacions molt senzilles fetes amb GeoGebra en les que l’alumne pot anar descobrint quins són els eixos de simetria de figures com el quadrat, el rectangle i el paral•lelogram. També es pretén que l’alumne es familiaritzi amb l’ús del programa: observant amb una interacció guiada (amb els dits d’una mà), després lliure (es poden moure els punts per canviar la grandària i la orientació de les figures) i finalment amb un assaig de construcció amb unes instruccions pas a pas. L’objectiu és que l’alumnat aprengui a relacionar la observació quotidiana i la observació des del punt de vista de les matemàtiques

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

456