fitxa de l'element

Petits relats associats a gràfiques de funcions
Disseny propi. Se simbolitzen perfils de funcions

Crèdits

Àlex Sayós
Autoria i catalogació

Data

9 de novembre de 2011
348