fitxa de l'element

El joc dels vaixells: una aplicació lúdica per a treballar les coordenades cartesianes
Disseny propi. Mostra un exemple de com es poden col·locar els vaixells

Crèdits

Àlex Sayós
Autoria i catalogació

Data

9 de novembre de 2011

MAT [2]

ESO.1 [1] ESO.2 [1]

Jocs

Resum

Aquest element és el tradicional joc dels vaixells, que es juga per parelles, en què els vaixells estan formats per punts que tenen coordenades cartesianes enteres.
És un recurs que pretén consolidar la representació de punts en el pla, tenint com a referència un sistema de coordenades cartesià.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1667