fitxa de l'element

El joc dels avions: una aplicació lúdica per a treballar les coordenades polars
Disseny propi. Mostra un exemple de com es poden col·locar els avions

Crèdits

Àlex Sayós
Autoria i catalogació

Data

9 de novembre de 2011

MAT [3]

BTX.1 [1] ESO.1 [1] ESO.2 [1]

Jocs

Resum

Aquest element és el tradicional joc dels vaixells, que es juga per parelles, però està adaptat a les coordenades polars, en què en lloc de vaixells hi ha avions, com si les circumferències del taulell fossin radars.
Els punts que formen els avions es col·locaran sobre punts de mòdul natural o zero i d'argument 0º o un múltiple de 30º inferior a 360º.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

288