fitxa de l'element

Laboratori virtual

Crèdits

A. Fontarnau, A. Baucells, J. Romero. Universitat Internacional de Catalunya
Autoria
A. Fontarnau, A. Baucells, J. Romero. Universitat Internacional de Catalunya
Silvia Lope
Catalogació

Data

4 d'octubre de 2011

BIO [2]

BTX.1 [2]

Animacions i simulacions Indagació i recerca

Resum

El Laboratori Virtual és una aplicació informàtica allotjada a la pàgina web de la Universitat Internacional de Catalunya. Es tracta d'una eina pedagògica dirigida a professors de Biologia —tant de batxillerat com universitaris—, i també, a alumnes, i constitueix un instrument d’estudi i aprenentatge.
La finalitat d'aquesta eina és poder fer pràctiques i experiments de laboratori de biologia molecular de manera simulada a l’ordinador. És a dir, es manipulen els mateixos elements que en una experimentació real i s’obtenen els mateixos resultats, però “en sec”.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

662

Materials de l'element