fitxa de l'element

El volum de l'esfera
Captura d'un moment de l'applet GeoGebra

Crèdits

Enric Brasó i Campderrós
Autoria
Enric Brasó i Campderrós
Enric Brasó
Catalogació

Data

3 de març de 2012

MAT [2]

ESO.2 [1] ESO.3 [1]

Eines TIC Representacions i models

Resum

És una proposta per treballar la demostració de la fórmula del volum de l'esfera V=4/3·pi·radi^3.
La demostració es basa en el principi de Cavallieri (dos cossos amb les seccions de la mateixa superfície tenen el mateix volum). Els dos cossos són un con (de radi de la base r i altura r) i l'anomenat bol de Galileu que consisteix en un cilindre (de radi de la base r i altura r) del que s'ha extret mitja esfera de radi r.
També trobareu una aplicació de Geogebra per visualitzar-ho, o alternativament una animació i una fitxa de treball per a l'alumnat.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

403