fitxa de l'element

El pes de la llibertat
És bo el pes de la responsabilitat?

Crèdits

Joan Ortiz Olmedo
Autoria
Joan Ortiz Olmedo
Jordi Beltran
Catalogació

Data

19 de març de 2012

CDH [1]

ESO.3 [1]

Comunicació oral Fonts primàries Imatge, so i vídeo

Resum

A partir del l’examen en grup de diverses "fotofilosofies" que es pregunten sobre aspectes diferents de la llibertat, es construeix una aproximació a aquest concepte. Cada grup d’alumnes s’intenta arribar a un acord sobre possibles respostes a les preguntes que es plantegen per a cada fotofilosofia. A continuació es fa una posada en comú de les respostes, i s’acaba amb una activitat conclusiva de redacció del concepte de llibertat segons cada alumne i alumna.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Heu votat
399

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat