fitxa de l'element

Resolució de problemes
Esquema triangular de relació entre 3 cases

Crèdits

Autor de l'element: Bernat Ancochea. Autor dels applets amb geogebra: Daniel Mentrard
Autoria
Autor de l'element: Bernat Ancochea. Autor dels applets amb geogebra: Daniel Mentrard
Bernat Ancochea
Catalogació

Data

22 de desembre de 2010

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el titol de l'element
Espai i forma
354