fitxa de l'element

Fent les Amèriques
Relleu d'Amèrica. Mapes d'Amèrica per imprimir

Crèdits

Glòria Garcia Vallecillos
Autoria i catalogació

Data

3 de novembre de 2014

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge satèl·lit costa catalana
Viatge virtual pel món

CS [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC Imatge, so i vídeo Mapes i plànols

Resum

Aquesta proposta integra dues seqüències de treball en grup per apropar-se al relleu del continent americà. La primera aconsella la pràctica de mapes flash interactius per passar després a fixar dos itineraris amb Google maps i cercar quines unitats de relleu del continent travessen. La segona fomenta la recerca a Google maps o Google Earth per tal d’identificar imatges satèl•lit que s’han captat amb aquests recursos. A continuació es completa la proposta amb el visionat d’un vídeo sobre el qual cal respondre una sèrie de preguntes.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
1065

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat