fitxa de l'element

Paisatges d'Espanya i Catalunya
Mapa físic d'Espanya. Autor: Enrique Alonso (mapes interactius).

Crèdits

Glòria Garcia Vallecillos, TV3, La Vanguardia (article sobre les riuades a Catalunya del 9 de novembre de 1982), Enrique Alonso (creador de Mapes Flash Interactius)
Autoria
Glòria Garcia Vallecillos, TV3, La Vanguardia (article sobre les riuades a Catalunya del 9 de novembre de 1982), Enrique Alonso (creador de Mapes Flash Interactius)

Data

12 de novembre de 2014

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge satèl·lit costa catalana
Viatge virtual pel món

CS [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC Imatge, so i vídeo Mapes i plànols

Resum

La proposta treballa el relleu d’Espanya i Catalunya a través de mapes flash interactius, la identificació de paisatges d’Espanya, el visionat d’un vídeo per poder observar l’aspecte del relleu català des de l’aire i la lectura d’un article de La Vanguardia sobre les riuades a Catalunya del novembre del 1982. Al voltant d’aquests recursos es proposen preguntes per respondre i petites recerques.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
Heu votat
2365

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat