fitxa de l'element

I si fem un castell?

Crèdits

Karen Pelechà Foixenc
Autoria
Karen Pelechà Foixenc
Isabel Sorigué
Catalogació

Data

9 de novembre de 2011

ENT [1]

EI.3-6 [1]

Material manipulable

Resum

Els infants de tres anys manipulen lliurement capses que han portat a l'aula (prismes, cilindres....). Les fan rodar, les apilen, fan fileres, les ordenen i també les classifiquen.
Juguen i construeixen al mateix temps que aprenen algunes de les propietats dels cossos geomètrics.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

265

Materials de l'element