fitxa de l'element

L'Esport i les pulsacions: un exemple de funció
Gràfic pulsacions

Crèdits

Miquel Ferrer Puigdellivol
Autoria i catalogació

Data

26 d'octubre de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el titol de l'itinerari
Relacions i canvi

MAT [2]

ESO.1 [2]

Sortides i treball de camp

Resum

Aquest recurs presenta un mètode per calcular el ritme cardíac d’una persona i permet veure la influència que té la realització d’una activitat física sobre el nombre de pulsacions. Cada alumne aprendrà a construir el gràfic de la seva freqüència cardíaca durant la realització d’un esport. Finalment, es presenten unes activitats que pretenen que l’alumne/a practiqui la representació de funcions a partir d’una taula de valors i la seva interpretació.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

622

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat