fitxa de l'element

Nombres fraccionaris
logo amb múltiples fraccions

Crèdits

Enrique LLàcer
Autoria
Enrique LLàcer
Enrique Llácer
Catalogació

Data

22 de desembre de 2010

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el titol de l'itinerari
Numeració i càlcul

MAT [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC

Resum

En aquest element trobareu activitats en línia i sobre paper per treballar les fraccions pròpies, impròpies, equivalents, irreductibles, així com per simplificar, sumar, restar, multiplicar i dividir fraccions

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1012