fitxa de l'element

Fem un climograma?
Climograma amb Calc

Crèdits

Carles Izcara Cayuela
Autoria i catalogació

Data

12 de maig de 2015

CS [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC Experimentació Fonts primàries Material manipulable Taules i gràfics

Resum

L’alumnat aprendrà a elaborar diagrames climàtics (climogrames) amb ordinador fent ús del programa CALC, full de càlcul inclòs en el paquet ofimàtic de programari lliure OPEN OFFICE. Elaborarà quatre climogrames corresponents a quatre estacions catalanes.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
1138