fitxa de l'element

Com és que un pou o un llac pot assecar-se o reomplir-se? Simulació a la classe amb la construcció d’una maqueta en una garrafa.

Crèdits

Meritxell Mestre Civill, Montserrat Roca Tort , Maria Roser Nebot Castelló i Olga Villagrasa
Autoria
Meritxell Mestre Civill, Montserrat Roca Tort , Maria Roser Nebot Castelló i Olga Villagrasa
Silvia Lope
Catalogació

Data

20 de febrer de 2014

BG [2]

ESO.1 [2]

Fonts primàries Indagació i recerca Maquetes i construccions Representacions i models

Resum

Activitat pràctica en la que els alumnes poden simular diferents situacions que es donen a la natura, relacionades amb el cicle de l’aigua, com són: inundacions o esgotament natural d’un pou.
Permet observar com diverses condicions o accions afecten/modifiquen la maqueta en la que es representa el cicle de l’aigua.
El disseny senzill de l’activitat permet experimentar diverses situacions que els alumnes poden plantejar.
Depenent de la disponibilitat de temps, es pot fer que els alumes construeixin la seva pròpia maqueta o bé es pot portar construïda al laboratori.
Activitat d'educació ambiental.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1625

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat