fitxa de l'element

Díodes
Diferents Díodes ( Wikimedia Commons )

Crèdits

 Díodes: Carles Capell, Díodes i Transistors :Jaume Riera i Jordi Regalés i Guió Alumnat : Jordi Polo.
Autoria
Díodes: Carles Capell, Díodes i Transistors :Jaume Riera i Jordi Regalés i Guió Alumnat : Jordi Polo.
Jordi Polo
Catalogació

Data

18 de novembre de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Fem electrònica

TEC [1]

ESO.4 [1]

Eines TIC Imatge, so i vídeo Resolució de problemes

Resum

Tecnologies. 4t d'ESO. En aquesta proposta es treballen les característiques i funcionament d´un díode i com es comporta aquest davant del corrent altern.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

176

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat