fitxa de l'element

Els LED
Led de Colors ( Wikimedia Commons )

Crèdits

Els LED : Cristobal Sánchez, Díodes i Transistors : Jordi Regalés i Jaume Riera, Guió de treball : Jordi Polo
Autoria
Els LED : Cristobal Sánchez, Díodes i Transistors : Jordi Regalés i Jaume Riera, Guió de treball : Jordi Polo
Jordi Polo
Catalogació

Data

18 de novembre de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Fem electrònica

TEC [1]

ESO.4 [1]

Eines TIC Imatge, so i vídeo Maquetes i construccions Resolució de problemes

Resum

Tecnologies 4t d'ESO. En aquesta proposta es treballen les característiques i funcionament d´un LED. Veurem les seves avantatges d´utilització respecte les bombetes convencionals i farem una pràctica en la que encendrem un LED.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

331

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat