fitxa de l'element

Transistors
Tipus de Transistors ( Wikimedia Commons )

Crèdits

Vídeo : TVC-Lavinia TV, Díodes i Transistors : Jordi Regalés i Jaume Riera, Guió alumnat : Jordi Polo
Autoria
Vídeo : TVC-Lavinia TV, Díodes i Transistors : Jordi Regalés i Jaume Riera, Guió alumnat : Jordi Polo
Jordi Polo
Catalogació

Data

18 de novembre de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Fem electrònica

TEC [1]

ESO.4 [1]

Eines TIC Imatge, so i vídeo Maquetes i construccions Resolució de problemes

Resum

Tecnologies 4t d'ESO. En aquesta proposta estudiarem el funcionament i les aplicacions d´un element que ha revolucionat l´electrònica moderna. Treballarem amb el transistor en commutació mitjançant el muntatge de dos circuits.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

270

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat