fitxa de l'element

Construcció d'un pilar de formigó armat

Crèdits

Albert Saurina
Autoria i catalogació

Data

22 de novembre de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Les màquines, les comunicacions i l'habitatge

TEC [1]

ESO.3 [1]

Maquetes i construccions

Resum

Tecnologies. 3r d'ESO. L’activitat és bàsicament pràctica, i a partir de l'experiència es dedueixen aspectes com les forces de resistència a la compressió i a la flexió, i també la construcció d'estructures a base de formigó armat.

La pràctica consisteix en construir un pilar de formigó que descansarà sobre una base de fust. Aquest pilar tindrà com armadura filferro, i com a encofrat un tub cilíndric de cartró (per exemple, el tub de cartró d'un rotlle de paper eixugamans).

L'alumnat disposa d'un dossier que el guia en l'execució de les activitats i haurà de contestar unes qüestions per consolidar els aprenentatges.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

465

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat