fitxa de l'element

Múltiples i divisors
Commutativitat de la multiplicació

Crèdits

Enrique LLàcer
Autoria
Enrique LLàcer
Enrique Llácer
Catalogació

Data

22 de desembre de 2010

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el titol de l'itinerari
Numeració i càlcul

MAT [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC

Resum

En aquesta activitat estudiarem els mètodes per saber quan un nombre és divisible per un altre, quin és el divisor més gran de entre dos o més nombres així com el menor múltiple de dos o més nombres. Finalment veurem aplicacions del càlcul de divisors i múltiples a situacions quotidianes.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

748